1. Данни за фирмата

1.1. https://banana.bg/ се управлява от "Векан груп " ООД, търговско дружество, регистрирано съгласно законите на република българия, седалище и адрес на управление в гр.София, кв. Манастирски ливади, ул. Алекси Рилец 38, Бизнес сграда South side, Булстат BG203265066, телефонен номер: +359 2 437 3721, e-mail: [email protected].

Ние събираме и обработваме вашите лични данни като администратор на лични данни съгласно общия регламент относно защитата на данните (регламент (ес) 2016/679). По всички въпроси, свързани с обработката на вашите лични данни, можете да се свържете с нас на телефон +359 2 437 3721 или на e-mail: [email protected].

В този документ терминът “уебсайтът” означава и се отнася също и до всяка част от горепосочения уебсайт и/или неговото съдържание.

2. Предмет и приемане на политиката на поверителност

2.1. Тази политика на поверителност, заедно с измененията ѝ във времето и заедно с нашата политика за бисквитките, нашите условия на ползване и нашите условия на доставка, посочват основата, на която всички данни, включително лични данни, които ние събираме от Вас или които Вие ни предоставяте, ще бъдат обработвани от нас.

Тук можете да намерите информация за това какви Ваши лични данни събираме, как и с каква цел ги използваме, на кого ги предоставяме, какви са Вашите права като субект на данни, както и как да се свържете с нас или с надзорния орган по защита на личните данни.
Моля, обърнете внимание, че този документ се отнася единствено до обработването на посочените по-долу лични данни, които събираме при посещението на уебсайта https://banana.bg/ и при предоставяните от нас услуги, които могат да бъдат закупени през този уебсайт.

Моля прочетете тази политика на поверителност внимателно. Ако не сте съгласни с нея, моля не продължавайте да използвате нашия уебсайт и не ни предоставяйте лични данни.

С използването на нашия уебсайт ще се счита, че Вие сте приели нашата политика на поверителност. Преди да ни предоставите лични данни (включително имейл адрес) чрез нашия уебсайт, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете нашата политика на поверителност. Като приемете нашата политика на поверителност, Вие се съгласявате, ние да събираме и обработваме Ваши лични данни, както е описано тук.

2.2. Ние си запазваме правото да правим промени по всяко време в нашата политика на поверителност чрез публикуване на променените условия на нашия уебсайт и без други съобщения.

Съществени промени ще бъдат допълнително съобщени по подходящ начин. Моля не забравяйте да преглеждате политиката за поверителност редовно, тъй като Вашият достъп или използването на уебсайта, след като дадена променена политика на поверителност е публикувана, ще се счита, че има Вашето съгласие с политиката на поверителност във версията, публикувана на нашия уебсайт към момента на съответното Ви посещение.

3. За кого е предназначен този документ?
Това уведомление е предназначено за следните категории лица, чиито данни обработваме:

3.1 посетители на нашия уебсайт https://banana.bg/  
3.2 лица, които закупуват стоки и услуги през уебсайта https://banana.bg/ или са ползватели на такава услуга
3.3 лица, които ползват закупените през уебсайта https://banana.bg/ стоки и  услуги
3.4 лица, които са се абонирали за нашия информационен бюлетин (newsletter)
3.5 лица, които се свързват с нас по телефона или през чата на уебсайта ни.
Възможно е Вие да попадате само в една категория субекти на данни (напр. единствено сте посетили нашия уебсайт), в две категории (напр. посетили сте уебсайта и сте закупили стока и/или услуга за приятел) или във всички категории (напр. посетили сте уебсайта и сте закупили стока и/или услуга за себе си).

Ако Вие сте единствено ползвател на закупена през уебсайта https://banana.bg/ стока и/или услуга, моля обърнете специално внимание на т. 9 по-долу. моля, също имайте предвид, че извън посочения раздел, в останалата част на документа Ви наричаме „трето лице“ или „ползвател на услугата“.

4. Данни за Вас, които ние може да събираме или обработваме

4.1 Ние може да събираме и обработваме следните основни данни за Вас, като запазваме правото Ви да оттеглите съгласието си или да изискате отказ от регистрация, както е посочено по-долу в съответния раздел на тази политика на поверителност:

Събираме различни категории данни в зависимост от целта, за която обработваме същите, напр., за да изпълним задълженията си по договора за стоката и/или услугата, която сте закупили от нас, за да Ви предложим по-добро клиентско обслужване, за да Ви изпращаме релевантна за Вас информация за други подобни услуги, които предлагаме, както и когато Вие сте поискали или сте се съгласили със събирането и обработката на съответните данни.

4.2 Данни, които обработваме когато посещавате нашия уебсайт
Когато посещавате нашия уебсайт, https://banana.bg/, независимо от това дали решите да закупите някоя от стоките и/или услугите, които предлагаме, е възможно да събираме данни за вашето използване на уебсайта, чрез така наречените „бисквитки“ (cookies). "Бисквитката" е кратка текстова информация, изпратена до браузъра Ви от посетен от вас уебсайт. Тя помага на сайта да запомни информация за посещението Ви и настройките Ви. Това може да улесни следващото Ви посещение и да направи сайта по-полезен за Вас.

"Бисквитките" се използват за много цели – да се запомнят предпочитанията и настройките Ви за изглед, шрифт, език на сайта, да Ви бъдат предлагани релевантни на Вашите интереси реклами, за водене на статистика на посещенията на дадена страница, сайтът да Ви "запомни", че сте логнати и др.

Част от използваните бисквитки са безусловно необходими за функционирането на уебсайта ни (без тях той няма да може да работи), а други са необходими, за да ни помогнат да подобрим работата на уебсайта (те събират само анонимизирана информация за това как потребителите използват уебсайта, напр. Кои части от уебсайта се посещават повече). Посочените категории бисквитки не събират лични данни.

Друга част от използваните бисквитки имат за цел да подобряват усещането на потребителя при използването на уебсайта (като запомнят Вашите предпочитания, напр. използван език, местоположение, големина на шрифта). Те не проследяват сърфирането Ви на други уебсайтове.

Последната категория бисквитки, т.нар. „рекламни бисквитки“, събират информация за навиците Ви при сърфиране в интернет, включително сайтовете, които посещавате, за да можем да Ви предлагаме продукти, които смятаме, че може да са подходящи за Вас (напр. чрез банери и други реклами във фейсбук и други сайтове, които посещавате). Използваме последните две категории бисквитки въз основа на легитимния ни интерес да установяваме предпочитанията на нашите клиенти, за да им предлагаме продукти, които в най-голяма степен отговарят на техните потребности и желания.

При първото Ви посещение на нашия уебсайт Ви се предоставя възможност да разрешите използването на всички бисквитки (като приемете това изрично или като се съгласите мълчаливо като продължите сърфирането на уебсайта) или да определите тези от тях, които сте съгласни да бъдат използвани. С изключение на бисквитките, които са безусловно необходими за функционирането на уебсайта ни, всички останали категории бисквитки могат да бъдат спрени през менюто за настройка на бисквитките.

Уебсайтовете често събират информация за начина, по който потребителите взаимодействат с тях - това може да включва страниците, които хората посещават най-често, дали получават съобщения за грешка от някои от тях, как навигират в сайта и др. На база анализа на тази информация се предприемат действия за подобряване на услугите и работата на сайтовете с цел приятно и безпроблемно ползване от потребителите.

4.3 Как да контролирате бисквитките?

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете. За повече информация посетете allaboutcookies.org. можете да изтриете всички или избрани бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

Всички лични данни, които събираме чрез използването на бисквитки, се съхраняват до момента, в който промените предпочитанията си за бисквитки и спрете (забраните) използването на съответната категория бисквитки, събираща лични данни.

4.4 Данни, които обработваме при сключването и изпълнението на договор за услуга
Когато закупувате стока и/или услуга през нашия уебсайт, Вие сключвате договор с нас за предоставянето на тази стока и/или услуга. Ако сте посочили като ползвател на стоката и/или услугата трето лице, това трето лице също става страна по договора за стока и/или услуга и за нас възникват задължения и към третото лице.
При закупуването на стока и/или услуга през уебсайта ние събираме от Вас следните категории лични данни, които са ни необходими за изпълнението на задълженията ни по договора за услуга към Вас.

 • Данни, които ни предоставяте, когато се регистрирате за една от нашите стоки и/или услуги или за да имате достъп до ограничени части на нашия уебсайт, или по време на процеса на покупка, по-конкретно име и фамилия (за да идентифицираме нашия клиент), имейл (за да Ви потвърдим обстоятелства, свързани с поръчката, напр. завършването или промяната ѝ), Вашия телефонен номер (за да се свържем с Вас в случай на нужда във връзка с поръчката, напр. когато има проблем с плащането, когато искаме спешно да Ви уведомим с промени или други обстоятелства, свързани със закупената услуга)

 • адрес за фактуриране, адрес за доставка и/или телефонен номер

Предоставянето на горната информация е задължително с оглед сключването и изпълнението на съответния договор за услуга. Ако тази информация не ни бъде предоставена, няма да можем да сключим и изпълним договора за услуга. Правното основание за обработката на посочените категории лични данни е сключването и изпълнението на договора за услуга.

След закупуването на стока и/или услуга ще продължим да пазим Вашите имена, телефон, имейл адрес и история на покупките Ви в продължение на 24 месеца от последната покупка. Ако не направите нова покупка в рамките на този период, вашите лични данни ще бъдат изтрити.

4.5 Данни, които обработваме за целите на сигурността, защитата срещу правни претенции и за да предложим по-добри услуги на нашите клиенти.

Клиентски профили - ако сте закупил и/или ползвал от нас стока и/или услуга, ние ще продължим да пазим информация за Вас и след като предоставим съответната стока и/или услуга – Вашето име, имейл адрес, телефонен номер, история на покупките Ви. Правим това поради две причини:

 • от една страна, тази информация ни е необходима, за да можем да докажем обстоятелства, свързани с поръчването и предоставянето на стока и/или услуга в случай на Ваши претенции или претенции на ползвателя на стоката и/или услугата, която сме предоставили. Информацията е възможно да ни бъде необходима и когато сме обект на проверка от компетентен държавен орган, пред който трябва да докажем предоставянето на стоки и/или услуги и други обстоятелства, свързани с нея (напр. пред комисията за защита на потребителите, националната агенция за приходите и т.н.). Легитимният ни интерес в този случай е защитата ни срещу Ваши претенции, претенции на ползватели на стоки и/илиуслуги, държавни органи и други трети лица.

 • от друга страна, можем да използваме отнасящата се до Вас информация, за да поддържаме Ваш клиентски профил, чрез който проследяваме интереса Ви към нашите услуги, както и Вашата удовлетвореност от тях. В този случай извършваме обработка на данните Ви въз основа на легитимния ни интерес да проследяваме развитието на интереса на потенциалните ни клиенти към нашите стоки /или услуги и да подобряваме предложенията си за тях въз основа на обратната връзка, която получаваме от тях.
  И в двете горни хипотези ще съхраняваме Вашата информация до изтичането на погасителната давност, с която се погасяват публичните задължения съгласно данъчно-осигурителния процесуален кодекс – за период от 6 години, считано от началото на годината, следваща годината, през която сте закупили последната си стока и/или услуга.

  Телефонни обаждания - нашите оператори приемат телефонни обаждания, за да отговарят на всякакви запитвания на наши клиенти и потенциални клиенти.
  Ако сте наш потенциален клиент и ни се обаждате за първи път, ще запишем Вашето име, телефонен номер и въпросите, които Ви интересуват, за да можем при следващо обаждане да Ви разпознаем и да си спомним за какво сме говорили. Обработваме тези данни въз основа на легитимния ни интерес да проследяваме развитието на интереса на потенциалните ни клиенти към нашите стоки и/или услуги и да подобряваме предложенията си за тях въз основа на обратната връзка, която получаваме от тях. Съхраняваме информацията, която събираме по този начин, в продължение на 24 месеца от последното Ви обаждане (освен ако вече сте наш клиент, в който случай информацията остава в клиентския Ви профил и се изтрива съгласно гореописаните правила).
  Независимо дали сте наш клиент (включително ползвател на стока и/или услуга) или потенциален клиент, телефонните Ви разговори с нашите оператори се записват. Правим това с две основни цели – за да имаме справка за комуникацията помежду ни в случай на спор между Вас и нас във връзка с информацията, която сме Ви предоставили, както и във връзка със сключването и/или изпълнението на договор помежду ни. Обработваме тази категория данни въз основа на легитимния ни интерес да предлагаме по-добро клиентско обслужване и да сме в състояние да докажем надлежното изпълнение на законните или договорните ни задължения. Аудио записите, които правим, се съхраняват за срок от 6 месеца, след което автоматично се изтриват.
  Онлайн чат -  нашият уебсайт Ви предоставя възможност да започнете чат с наш оператор. Записваме тези данни, за да можем при последващ чат да си спомним за предходните ни чатове. Това е необходимо както когато сте само потенциален клиент, така и когато вече сте закупили един или повече стоки и/или услуги от нас. Обработваме тези категории данни въз основа на легитимния ни интерес да подобряваме предложенията си за клиенти и потенциални клиенти въз основа на анализ на тяхната активност и интереси. Съхраняваме информацията, която събираме по този начин, в продължение на 24 месеца от последния чат помежду ни (освен ако вече сте наш клиент, в който случай информацията остава в клиентския Ви профил и се изтрива съгласно гореописаните правила).

4.6 Бюлетини, съобщения и известия

Нашият уебсайт Ви предлага възможност да Ви изпращаме актуални предложения за услуги, които предлагаме, като се абонирате за нашия информационен бюлетин (newsletter). За целта е необходимо да предоставите единствено вашия имейл адрес (включително когато вече разполагаме със същия и го обработваме за друга цел, описана по-горе). Обработваме тази категория лични данни въз основа на легитимния ни интерес да поддържаме нашите клиенти и потенциални клиенти информирани за актуалните продукти, оферти и промоции, които предлагаме. Обработваме тези данни и въз основа на Вашето съгласие да получавате информационни бюлетини, което сте изразили с въвеждането на имейл адреса си и натискането на бутона за абониране.

Когато Вие ни предоставяте лични данни и/или информация за контакт през нашия уебсайт, Вие се съгласявате (като имате право на отказ или отмяна на Вашето съгласие съгласно следващия раздел), с това, че ние може да Ви изпращаме бюлетини, съобщения и други известия по поща, имейл, кратки съобщения (sms), изскачащи съобщения или по телефон. Такива комуникации се изпращат заедно с други, с или без човешка намеса за целите на директния маркетинг или за рекламиране на подобни продукти или услуги, предлагани от “Векан груп” ООД.

Можете да откажете или да отмените своето съгласие да получавате бюлетини, съобщения или известия по всяко време:

 • посредством използването на специална връзка, предоставена в бюлетина, съобщението и/или известието

 • с изскачащи съобщения, посредством използването на съответните настройки на Вашето устройство

 • чрез свързване с нашия отдел за обслужване на клиенти чрез данните за контакт, предоставени на нашия уебсайт.

Ние си запазваме правото да избираме до кого да изпращаме бюлетини, съобщения и/или известия и да отстраняваме от нашата база данни с клиенти или очаквани клиенти всеки, който е дал съгласието си да получава бюлетини, съобщения и/или известия без каквото и да било по-нататъшно задължение от страна на “Векан Груп” ООД или от допълнително известие.

Ако нямаме друго основание да обработваме имейл адреса Ви съгласно тази т. 4, ще го изтрием при отписването Ви от абонамента за информационния ни бюлетин.

4.7 Данни за плащане (банкова информация, информация за дебитни и кредитни карти)

 • Като част от процеса на закупуване или от процедурата по възстановяване на средства и в зависимост от метода на плащане, който избирате при подаване на поръчката, може да предоставите данни, свързани с Вашата банкова сметка, с Вашата дебитна или кредитна карта на трета страна, предоставяща платежни услуги. Такива данни се използват за извършване на Вашето плащане до нас или възстановяване на дължима сума до Вас. В такъв случай, Вие предоставяте данни за плащането директно до третата страна, предоставяща платежни услуги, а не до нас, и може да бъдете предмет на политика на поверителност на тази трета страна, предоставяща платежни услуги. Ние препоръчваме да прегледате тези условия, преди да изберете съответния метод на плащане. Ние нито получаваме, нито запазваме, нито обработваме такива данни за плащане, но ние може да имаме достъп до тях в системите на доставчика на платежната услуга за целите, описани в този раздел.

 • Само ако Вие предоставите такива данни за плащане директно на нас, ние събираме и обработваме такива данни. Такъв може да бъде случаят, например, ако ни предоставите Вашите данни за банкова сметка с цел възстановяване на плащане в случай на връщане на продукт.

5. Как и с какви цели използваме вашите данни?
Използваме Вашите лични данни единствено и само за целите, посочени в т. 4. въпреки че определени характеристики на данните, които ни предоставяте, могат да са индикация за допълнителна лична информация (напр. името Ви може да бъде индикация и за религиозна принадлежност, имейл адресът Ви може да бъде индикация за свързаност с дадена организация и т.н.), ние не следим за такива особености и не извършваме какъвто и да е допълнителен анализ или друга обработка на имейл адреси и другите лични данни, с които разполагаме за Вас, с цел профилирането Ви, извличането на допълнителна информация, категоризирането Ви по някакъв начин или вземането на автоматизирани решения, които да имат правни последици за Вас или да Ви засягат по друг начин.

5.1. Ние можем да използваме данните за Вас за следните цели:

 • да изпълняваме своите задължения, възникващи от всяка транзакция, сключена между Вас и нас

 • да опазваме нашите и Вашите права и интереси

 • да Ви предлагаме транзакции, продукти или услуги, които могат да Ви интересуват

 • да представяме съдържанието на нашия уебсайт по най-ефективния начин за Вас

 • да персонализираме бъдещото Ви пазаруване

 • да извършваме пазарен анализ и статистическо проучване за вътрешни нужди на “Векан Груп” ООД

 • да Ви предоставяме информация, продукти или услуги, които сте заявили от нас

 • да Ви изпращаме уведомления, включително относно промени в нашия набор от общи условия

6. На кого предоставяме данните Ви?
Ние се отнасяме към личните Ви данни изключително сериозно. В рамките на нашата организация достъп до личните Ви данни имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с дейностите, за целите на които съответните лични данни се обработват.

Разкриване на ваши данни:

6.1. Извън нашата организация е възможно да предоставим личните Ви данни на следните категории получатели - ние можем да разкриваме Вашите данни пред трети страни доставчици на услуги за да изпълняваме своите задължения, които имаме към Вас, включително, но не само, доставката на поръчани продукти по куриер, изпращане на физическа поща, имейл, sms или изскачащи съобщения, които предоставят услуги на нас, на нашия собственик на капитала или дружества, контролирани от нас или нашия собственик, като анализ на данни, маркетингово сътрудничество, рекламни услуги, превод, обработка на плащания, логистика и услуги, свързани с обслужване на клиентите, консултиране, одит и правни услуги. Такова разкриване е разрешено, при условие че такива трети страни имат нужда от достъп до данните за да предоставят своите услуги, но няма да имат право да ги използват за други цели, по-конкретно за техните собствени вътрешни търговски цели.
Рекламни мрежи, чиито т.нар. „рекламни бисквитки“ сте разрешили при посещението си на нашия уебсайт (напр. facebook, google). Личните данни, които е възможно да бъдат споделени с такива организации, са единствено категориите данни, които съответните бисквитки събират.


6.2 С цел идентифициране и обработване на плащанията през трети страни доставчици на платежни услуги и за предотвратяване на измами, може да се наложи да разкрием някои Ваши данни (като име и фамилия, страна на пребиваване, телефонен номер и имейл адрес, както и номер на поръчка и поръчани продукти) на такава трета страна – доставчик на платежни услуги.

6.3 Ако предоставите каквито и да било платежни данни директно на нас (включително банкова сметка в случай на връщане на продукт), ние ще ги разкрием на трети страни доставчици на платежни услуги, до степента, нужна за извършване на връщане на сума или плащане към Вас.

6.4 Вашата банка, издателят на кредитна или дебитна карта, и трета страна доставчик на платежни услуги може да имат достъп или да преглеждат всякакви данни или документи, свързани с Вашата поръчка или договор.

6.5 Ние можем допълнително да разкриваме Вашите данни пред трети страни в съответствие с изискванията на приложимото право:

 • Ако ние имаме задължението да разкрием или предоставим Вашите лични данни за да спазим дадено законово, регулаторно или съдебно задължение

 • За да приложим или осигурим прилагането на нашите условия на ползване, условия на доставка или други споразумения, или за да защитим нашите права, собственост или безопасност, както и тези на нашите клиенти или на други лица

 • както по друг начин е посочено в тази политика на поверителност

7. Сигурност на данните

Ние полагаме големи усилия, за да защитим нашите клиенти, както и абонатите на нашите електронни бюлетини, от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на техните личните данни. За тази цел предприемаме редица технически и организационни мерки, като:

 • ние се задължаваме да въведем подходящите технически и организационни мерки за да опазим сигурността на Вашите данни и да имаме възможността да спазим задълженията, предоставени в политиката на поверителност и всички изисквания на приложимото право

 • извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които използваме

 • цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитени сървъри

 • достъп до личните Ви данни в рамките на нашата организация имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват

 • използваме само такива организации, на които възлагаме обработката на лични данни, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие

Ние не носим отговорност за нанесени щети, които са извън нашия разумен контрол, включително неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървърите, на които се съхранява базата данни, съдържаща личните данни.

Когато сме Ви предоставили (или когато Вие сте избрали) парола, която Ви дава достъп до определени части на нашия уебсайт, Вие сте отговорни за съхраняването на конфиденциалността на тази парола. Молим Ви да не споделяте паролата с никого. Вие (само и изключително) носите пълна отговорност за споделянето на Вашите данни с трети страни.

7.1. Злоупотреба с лични данни

Ние не поемаме каквато и да било отговорност, ако Вие сте били подведени от неоторизирани трети страни, които представят себе си като представители на “Векан Груп” ООД. Моля информирайте ни, ако узнаете за такова поведение от страна на трета страна.

8. Вашите права във връзка с обработването на Ваши лични данни
Като субект на Вашите лични данни Вие имате редица права, насочени към “Векан Груп” ООД като администратор на данните. Описание на тези права и редът за упражняването им са посочени по-долу в този раздел.

Всички посочени права можете да упражните чрез писмено заявление до “Векан Груп” ООД в свободен текст, отправено лично от Вас или от изрично упълномощено от Вас лице.

Можете да изпратите съответното заявление на пощенския адрес или имейл адреса на нашето длъжностно лице по защита на данните. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма на надвишава един месец.

Моля да имате предвид, че няма да изпълним направено от Ваше име искане, ако не можем да се уверим, че искането действително изхожда от Вас (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, оправено по пощата, че Вие сте действителния изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да Ви помолим да представите заявлението в наш офис (за да можем да Ви идентифицираме).

8.1 Достъп до информация и други права, които може да имате

Приложимите закони Ви предоставят права във връзка с Вашите лични данни. Такива права включват, но без да се ограничават до следното:

 • правото да изискате потвърждение от нас дали Вашите лични данни се обработват или не

 • правото да изискате информация относно състоянието на обработката на Вашите лични данни

 • правото да изискате информация относно източника, от който сме получили Вашите лични данни за обработка

 • правото на достъп до Вашите лични данни или да видите копие от личните данни, които ние притежаваме за Вас

 • правото да заявите коригиране, актуализиране или допълване на Вашите данни - Ако смятате, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да поискате да коригираме без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, имате право да искате допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

 • правото да откажете употребата на Вашите лични данни за маркетингови цели

 • правото да отмените Вашето съгласие с тази политика на поверителност и/или да заявите отмяна на регистрацията и изтриване от нашия уебсайт, както е описано по-долу в следващия раздел относно отмяна на съгласието и отмяна на регистрацията - Когато обработваме Ваши лични данни въз основа на предоставено от Вас съгласие, Вие можете по всяко време да оттеглите предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Ви ще преустановим дейностите по обработка на личните Ви данни, обработвани въз основа на съгласието Ви, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е да продължим да обработваме същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията (напр. данните са ни необходими, за да Ви предоставим стоката и/или услуга, която сте закупили от нас)

 • правото за отстраняване на Вашите данни от системата

 • право да изискате целите на обработването на Вашите лични данни

 • право да изискате получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;

 • правото Ви на жалба до надзорен орган - Ако смятате, че обработваме личните Ви данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното Ви местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
  В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

 • когато личните данни не се събират от Вас, всякаква налична информация за техния източник

8.2 Право на възражение срещу обработването
Вие имате право да възразите срещу обработката на Ваши лични данни в случаите, в които ги обработваме въз основа на обществен интерес или въз основа на нашите легитимни интереси, когато смятате, че във Вашия конкретен случай това обработване е несъвместимо със защитата на Вашите интереси, права и свободи. В такива случаи, ако не можем да докажем, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи данни, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще прекратим обработването на тези лични данни.

Когато обработваме Ваши лични данни за целите на директния маркетинг (какъвто е случаят с обработката на данни за целите на изпращането на електронни бюлетини), можете да възразите срещу тази обработка на данни, в който случай ние незабавно ще я преустановим. Освен чрез заявление в този смисъл, можете да ни покажете желанието си да прекратим обработката за целите на изпращането на електронни бюлетини и като се отпишете от абонамента за всички електронни бюлетини.

8.3 Право на изтриване на лични данни
Вие имате правото да поискате от нас изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, а ние сме длъжни да изтрием без ненужно забавяне личните Ви данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин

 • Вие сте оттеглили съгласието си за обработване на данните, когато данните са били обработвани въз основа на Вашето съгласие, и няма друго правно основание за обработването

 • Вие сте възразили срещу обработването и ние нямаме легитимни основания за обработването, които да имат преимущество Пред вашите интереси, права и свободи

 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно

 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на наше законово задължение.

Изключения от правилото правото Ви да искате изтриване на личните Ви данни не се прилага, съответно ние нямаме задължение да изтрием данните, ако обработването на личните данни е необходимо:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация

 • за спазване на наше законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на “Векан Груп” ООД

 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от общия регламент относно защитата на данните

 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване

 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

8.4 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи имате право да поискате от нас временно да спрем всяка друга обработка на личните ви данни с изключение на тяхното съхранение:

 • Когато оспорвате точността на личните Ви данни – за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни

 • когато обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а искате вместо това ограничаване на използването им

 • когато не се нуждаем повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

 • когато сте възразили срещу обработването - в очакване на проверка дали нашите легитимни основания за обработка имат преимущество пред вашите интереси

В изброените случаи можем да извършваме обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено с Вашето съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за република българия или за европейския съюз.

8.5 Право на преносимост на данните
Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша стана, когато:

 • обработваме данните въз основа на Вашето съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между вас и нас

 • обработването се извършва по автоматизиран начин

 • за целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, вие имате право да получите пряко прехвърляне на личните Ви данни от “Векан Груп” ООД към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо

9. Информация за ползвателите на услуги
Ако вие сте само ползвател на стоката и/или услуга (т.е. трето лице Ви е подарило стока и/или услуга), обърнете внимание на следната информация:

 • Вашето име (а когато сте получили за стока и/или услуги по пощата – и Вашия адрес и телефонен номер) ни е предоставено от лицето, което е закупило стоката и/или услугата  за Вас

 • Ще продължим да обработваме Вашите личните данни в рамките на клиентския профил на лицето, което е закупило стоката и/или услугата, и след предоставянето на стоката и/или услугата съгласно

 • Вие имате всички права на субект на данни

10. Промени

При съществени промени в обстоятелствата, посочени в настоящата политика, включително когато възнамеряваме да обработваме личните Ви данни за цел, различна от тази, за която са събрани (и във всички случаи съгласно изискванията на приложимото законодателство), ще Ви уведомим своевременно на посочения от Вас имейл адрес.

11. Приемайки тези условия, Вие се съгласявате да използваме всяка карикатура  в своите маркетингови или рекламни материали без официално съгласие на клиента. Ако не желаете те да бъдат използвани за тези цели, моля, свържете се с нас в контактите, посочени на страница "Контакти".